Yazan
Mesaj

nevzatsari
DÖNER SERMEYE ÜCRETİ İŞLEM BAŞINA ALINIR nidyam dikkatine

04.12.2012
30.05.2012 tarih 3938 sayılı bölgelerası duyuru uyarınca; döner sermaye

bedelinin işlem başına alınması gerekir. Tapu müdürlüğünce yapılan işlemde

yoldan ihdas, yola terk, birleştirme işlemleri ayrı ayrı yevmiyeye alındığından her

yevmiye için ayrı maktu ücretin alınması gerekir. Nevzat İ. SARI - Müfettiş

sogutluser
Sayın Hüseyin KOÇAK üstadım....

4706 sayılı Yasanın 7.maddesi İfraz, tevhit, tescil ve tespit işlemleri herhangi bir
18.12.2012
ücret, bedel ve gider karşılığı talep edilmeksizin ilgili kuruluşlarca talebi izleyen iki

ay içinde yerine getirilir hükmünü içermektedir. Yani 4916 sayılı Kanun ile değişik

4706 sayılı Kanun kapsamında kalan işlemler, bütün hazine taşınmazlarınının

işlemlerini mı içermektedir bununla ilgili detaylı bir bilgiye ulaşabileceğimiz bir

hkocak
* 4706 SAYILI YASA KAPSAMINDAKİ İŞLEMLER(Kullanıcı adı "sogutluser"dikkatine)

Sorduğunuz sorunun tam olarak sınırı nedir? Böyle bir sınır var mıdır? Bunun net bir
20.12.2012
cevabını ortaya koyamıyoruz. Bir kadastrocu olarak, Defterdarlıktan (ya da

Malmüdürlüğünden), "talep edilen işlemin 4706 sayılı Yasa kapsamında

kaldığının” belirtilmesini yeterli görmek dışında fazla sorgulama yapma şansınızın

olmadığını düşünüyorum. ...Hüseyin KOÇAK

kerim
Saygıdeğer Müfettişlerim; Tescile konu harita ve planların gerek kadastro belge

örneği ve gerekse kontrollük işi döner sermaye işlem ücretini her halukarda parsel
07.01.2013
maliki adına mı tahakkuk ettirmeliyiz. Yoksa İşi yapan harita Mühendisi

sözleşmesinde işlem bedelinde kadastro belge örneği ve kontrollük döner sermaye

işlem ücretinin de dahil olduğunu belirtirse İlgili Mühendis (büro ya da şirketi)

adına tahakkuk ettirilebilir mi. Saygılar.

nevzatsari
DÖNER SERMAYE ÜCRETİ kerim dikkatine

Kural olarak, işlemlerde döner sermaye giderlerini kim karşılıyorsa tahakkuk
08.01.2013
müzekkeresi (fişi) o kişi adına düzenlenmeli ve böylece giderleri karşılayan kişinin

döner sermaye tahsilini yapması sağlanmalıdır. Eğer iş yapım sözleşmesinde

teknik belge ve kontrollük ücretlerinin yüklenici tarafından karşılanacağı

belirtilmiş ise,döner sermaye tahakkuk belgeleri yüklenici adına düzenlenebilir.

Sayfa 27 of 27
Żlk Önceki Sonraki Son