Yazan
Mesaj<!--[if !supportFootnotes]-->[5]<!--[endif]-- > Bu maddenin uygulanması ile ilgili

olarak 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 81 inci maddesine ve

28/12/2004 tarihli ve 5277 sayılı 2005 Mali Yılı Bütçe Kanununun 37 nci

maddesine bakınız.

AHMET OğUZ
1990 yıllarda A köyünde arsası bulumayan kişilere 3367 sayılı gereğince Köy tüzel

kişiliğince arsa temlik edilmiştir.Bu taşınmazlar üzerine 3367 sayılı yasanın
27.01.2013
uygulama yönetmeliğinin 14. maddeleri gereğince 10 yıl müddetle takyitlidir. şerhi

konmuştur.10 yıllık sürenin dolmasından sonra bu şerhler kaldırılmadan bu

taşınmazların bir kısmında herhangi bir kurumdan izin alınmadan satış işlemi

yapılmıştır.

Şimdi ise bir kısım vatandaşlar daha önceki satışları emsal göstererek satış

talebinde bulunmak istemektedirler. Takyitlerin kaldırılması için ilgili kuruma

başvurulduğunda taşınmazın üzerinde bina yoksa takyidin kaldırılmasına müsade

edilmeyeceği belirtilmiştir. Taşınmazlar üzerindeki takyidata rağmen herhangi bir

devir işlemine konu olabilir mi?

m.satır
HÜKMEN KAMULAŞTIRMADA HARÇ

İlgi: “halis akış” kullanıcı adıyla yapılan 11.01.2013, “ergeç” kullanıcı adıyla
28.01.2013
yapılan 22.01.2013 tarihli katılımlar

Katılımınızdaki belirtilen hükmen kamulaştırma idarenin talebi ile yapılacağından,

işlem esnasında (4) sayılı Tarifenin 20/a maddesi gereğince harç alınır. Ayrıca

döner sermaye tahsil edilir. Her iki tarafa isabet eden toplam harç ile döner

sermaye ücreti 4628 sayılı Yasaya istinaden lisans sahibi olan tüzel kişiler

tarafından ödenmelidir.Mehmet SATIR / Selçuk Tapu müdürü

Sayfa 196 of 196
Żlk Önceki Sonraki Son