Tecviz Formülü

4 yıl 7 ay önce #455 Yazan: sagulnet
Tapu alanı ile hesap alanı arasındaki farkın tecvizi aşması deniyor... Ne mevzuatta, nede genelgede bununla ilgili herkesin anlayabileceği bir şey yok.

Tecviz sınırı 31.01.1988 tarih19711 sayılı resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe giren Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği 259. ve 260. maddelerine anlatılmış fakat hiçbir mana yok.

Madde 259 — Parsellerin yüzölçümleri, köşe noktalarının koordinatları ile desimetrekareye kadar hesaplanır. Kontrol amacı ile ada veya parsel topluluğunun yüzölçümleri grafik yöntemle hesaplanarak parsel yüzölçümleri toplamı ile karşılaştırılır. Bu iki hesaptan bulunan yüzölçümü farkı,

formülünün verdiği miktardan büyük olamaz. Farkın büyük olması durumunda çizim ve hesaplar kontrol edilerek hata giderilir M : Ölçek paydası , F : m2 cinsinden alandır.

Madde 260 — Yapılaşmamış alanlarda idarenin izni ile parsellerin yüzölçümleri grafik olarak hesaplanabilir. Parsellerin yüzölçümleri ayrı ayrı grafik yöntemle hesaplandıktan sonra ada veya parsel topluluklarının yüzölçümleri de aynı yöntemle hesaplanır ve bu topluluğa giren parsel yüzölçümlerinin toplamı ile karşılaştırılır. Aradaki fark,

formülünün verdiği miktardan büyük olamaz. Bu fark parsellerin yüzölçümleri ile orantılı ve desimetrekare birimine kadar dağıtılarak geçerli parsel yüzölçümleri bulunur.

Formüller ve açıklamalar irdelendiğinde bu miktarın biriminde sorun ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki F değeri m2 cinsinden alan ifade eder ve karekök içerisinden çıktığında m olarak çıkar, formülde 0,0003*F de ise m2 olacak yani birimi belirsiz olacaktır.


Benim sorum şu:

Yapılaşma olan yerde 0.013 karekök(MF)+0,0003F , olmayan yerde 0.0004 M*Karekök(F)+0,0003F denmekte... Yapılaşmadan kasıt nedir ? Türkiyede herkes bunu kullanıyor. Netcad'den yapıyor geçiyor ama şu ana kadar çoğu kadastro mühendisleri veya müdürleride dahil bunun ne olduğunu bilmiyor...
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: simurg

Lütfen sohbete katılmak için Giriş .

3 yıl 1 ay önce #3217 Yazan: a.atmaca
sanırım , ilk formülde grafik yöntemle koordinatlar arasındaki fark ile ilgili
diğer formül ise grafik yöntemle parsellerin alanları tek tek hesaplanır sonra parsel grubunun alanı ile karşılaştırılır. formüldeki değeri aşmamalı...

Lütfen sohbete katılmak için Giriş .

3 yıl 1 ay önce #3226 Yazan: MF_DEMİR
Sayın Sagulnet,

Yüzölçümü hesabındaki tecviz (yanılma sınırı) miktarına ait formül daha evvel sizin de zikrettiğiniz gibi 31 Ocak 1988 tarihli (benim öğrencilik yıllarımda çıkan ve kelime kelime ezberlediğimiz) BÖHYY de var idi. Bu yönetmelik şu an mülga. Yerine malum halen yürürlükte olan 15.07.2005 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren BÖHHBÜY var. Ancak yürülükte olan yönetmelikte tecviz formülüyle ilgili bir kısım yok. Ancak TKGM'nin 2012/15 sayılı Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması Genelgesinde mevcut. Ben halen yürürlükte olan başkaca mevzuatta bu konuya rastlayamadım. Eğer varsa bize de bildirilirse sevinirim.

Tecviz Hesabı formülündeki F nin m² cinsinden alınması halinde sonucun da karekök dışına çıkınca m olacağından bahsetmektesiniz. Düz matematik mantığı ile düşünürseniz haklısınız. Ama öyle düşünmemek lazım, bu formül sonucunda bulunan rakam bizim için bir referans. Çıkan sonucun bu referanstan rakamsal olarak (birim olarak değil) büyük olması bize ilave bazı şeyleri (fazla çıkan hatanın kaynağını araştırıp, düzeltme gibi) daha yapmamızı söylüyor. Konuya bu açıdan bakmak lazım.

Tecviz formülü, yapılaşmış (meskun mahal) veya yapılaşmamış (gayri meskun mahal) olarak iki ayrı durumda bizlere sunulmuştur. Yoksa kadastro paftasının grafik veya takeometrik olarak oluşturulmasıyla tecviz formülündeki yapılaşmış veya yapılaşmamış alanlara ait formüllerin bir alakası olduğunu sanmıyorum. Netcad yazılımı sadece yapılaşmış alanlar için tecviz miktarını hesaplamaktadır.

Yapılaşmadan kasıt bence şu; Tük Dil Kurumu'nun Resmi Web Sitesinde Mekûn Mahal'i (yapılaşmış alanı) Yerleşim Merkezi olarak tanımlamaktadır. Bu sebeple çalışma yaptığımız taşınmazların yerleşim merkezi içinde/dışında olması durumuna göre tecviz formülünü kullanmalıyız diye düşünüyorum.

Son olarak, tecviz formülü kadastro müdürünün ilgi alanına girmez, o konu kontrol mühendisinin işidir. Çoğu kontrol mühendisinin bunun ne olduğunu bilmediği gibi bir genelleme yapmak bence doğru değil. Size öyle denk gelmiş olabilir.

Sürç-i lisan ettiysek affola. İyi çalışmalar...
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: hkocak, yunus emre

Lütfen sohbete katılmak için Giriş .

Sayfa oluşturma süresi: 0.213 saniye
Geliştiren: Kunena Forum