Yazan
Mesaj

lookout
merhabalar

benim için önemi çok büyük bir konuda yardımlarınızı bekliyorum. annem ve
08.04.2008
babam 1977 yılında 8 adet arsayı 2 yıllık ipotek karşılığı satmış ve paralarını tam

olarak tahsil edememişler

o dönemde yaşanan ailevi sebeplerden ötürüde alacaklarının üzerine

düşememişler ziraat bankasıyla yaptığım görüşmede o döneme ait evrakların

imha edildiğini söylediler

yani kim ne kadar yatırdı bunu bilemiyoruz. Ama şu anda arsaların üzerinde ipotek

var ve biz bu ipotekleri sonucuna ayni yada nakdi olarak nihayetine erdirerek

hakkımızı almak istiyoruz

bu konuda bize yardımcı olabilir, yol göstere bilirmisiniz acaba ... saygılar.

hkocak
Taşınmazların tapu kütüğünde ipotekler hala tescilli olarak duruyorsa İcra ve İflas

Kanununun 153. maddesiuyarınca ipoteğin paraya çevrilmesini icra dairesinden
30.04.2008
isteyebilir bu konuda takip başlatabilirsiniz. İpotek borcunu ödediğini iddia eden

taraf belgelerini ibraz etmek zorundadır. Belge ibraz edilemezse icra dairesi

gayrimenkulü satar, size ipotek bedelini faiziyle birlikte öder. Gürsel Öcal DÖRTGÖZ

Veli SABANCILAR
Merhaba,

Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü yazısına istinaden Müdürlüğümüzde 20/09/2005
21.05.2008
tarihinde yapılan işlemde yaklaşık 60 kişiye 7269 sayılı yasa hükümlerine göre

bedelsiz arsa verilmiş. Şimdi ise verilen bu taşınmazlar üzerine Bayındırlık ve İskan

Müdürlüğünün yazısına istinaden T.C Ziraat Bankasınca Kanuni ipotek konmak

isteniyor. Aradan 3 yıl geçmesine rağmen bu ipotek konabilir mi?

Ayrıca bu taşınmazlardan bazıları üzerine haciz işlenmiş durumda hacizli olarak

Bankanın talep etmesi gerekir mi? Bir de bu parseller üzerine "20 yıllık

takyidatlıdır" Şerhi konmuş, bunların bir kısmı Beyanlar hanesine, bir kısmı Hak ve

Mükellefiyetler kısmına, bunu Şerhler sutununa almak için ne yapmak gerekir.

Görüşleriniz için şimdiden teşekkür ederim.

hkocak
AFET KANUNUNA GÖRE TAHSİS EDİLEN YERLERDE İPOTEK TESİSİ

7269 Sayılı Afet Kanununa göre afetzedelere tahsis edilen yerler, her ne kadar
02.06.2008
tahsis olarak algılanmakta ise de esas itibariyle bedelli bir satıştır. Tahsis bedelli

olarak yapılmakta ve bu bedel de taksitlere bölünmektedir. Taksit borcunuz olduğu

sürece borcunuz kadar miktar üzerinde Ziraat Bankası lehine ipotek yapılması

mümkündür. Üç yıl geçmiş olsa dahi önemli olan bakiye borcunuzun kalıp

kalmadığıdır.

Tapu Sicil Tüzüğünün 22. maddesine göre, hakların sırası yevmiye numaralarına

göre belirlenir. yevmiyesi eski olan öncelikli sayılır. Hacizler önceden işlendiğine

göre yeni bir ipotek tesis edebilmek için ipotek alacaklısının mutlaka kendisinden

önceki hacizlerin varlığını kabul etmesi gerekir. zaten TAKBİS'e geçmiş

müdürlüklerde haczi kabul etmeden program işlem yapmayacaktır.

Tapu Sicil Tüzüğünün 56. maddesimne göre tasarruf hakkını yasaklayan

takyidatların mutlaka şerhler sütununa işlenmesi gerekir. "20 yıl takyitlidir" şerhi

Sayfa 1 of 48
Żlk Önceki Sonraki Son