Yazan
Mesaj

mdogan


Şirket adına kayıtlı taşınmaz mal üzerine tesis edilen kefalet ipoteği
04.08.2008
Ortaklık türü Limitet olan şirket,kendi adına kayıtlı taşınmazlarını, hem kendi

borçlarının teminatı için, hem de aynı adı taşıyan ortaklık türü ANONİM olan

şirketin borçlarının teminatı için Banka lehine ipotek tesis etmiştir.

Şirketlerin yetki belgelerinde her türlü gayrimenkul tasarrufu veya ipotek

yapmalarına yetki bulunması onların bir üçüncü kişinin borcu için şirkete ait

taşınmaz mallarını ipotek edebileceklerini, yani kefalet ipotekleri yapabilecekleri

anlamına gelmediğini,

Bir şirketin bir başka tüzel veya gerçek kişinin alacağı borcu için kendi taşınmazını

ipotek edebilmesi ancak ana sözleşmesinde bu konuda açık bir hüküm

bulunmasına veya genel kurulunun bu yönde karar almasına bağlı olduğuna dair

MÜLKİYET dergisinde "kısa yorum" olmasına rağmen, bu ipotek tesis edilmiştir.

Bu yapılan işlemde işlemi yapan personelin ve şirket adına kayıtlı taşınmaz

üzerine banka lehine tesis edilmiş olan ipoteğin hukuki durumu nedir?

Borcun ödenmemesi nedeniyle gayrimenkulün bedeli paraya çevrilir ise, yetki

belgesinde yukarıda belirtilen hususun dikkate alınmaması kamuya (tapu sicil

müdürlüğüne veya işlemi yapan personele) nasıl bir hukuki sonuç doğurur?

hkocak
ŞİRKETLERİN KEFALET İPOTEĞİ

Bilindiği üzere şirketler kar kuruluşlarıdır. Şirket yönetiminin genel kurul kararı
11.08.2008
olmadan ortaklarını tehlikeye sokacak işlemler yapmaması gerekir. Bir şirketin

malının başka bir şirket veya kişinin borcu için teminat gösterilmesi ortakların

aleyhine sonuç doğurması muhtemel bir işlemdir. Bunun için bu konuda genel

kurul kararı aranmalıdır.

Ancak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün bu konuyu düzenleyen bir genelgesi

yoktur. Hukukun genel ilkelerinden çıkarılan bu sonuç elbette tapu dairelerini de

bağlamaktadır. Doğacak zarardan genel kurul kararı almadan ipoteği yapan şirket

yönetimi ile Hazine kusursuz olarak sorumlu olacaktır. Memurların sorumlu olup

olmayacağını mahkemenin belirlemesi gerekir. Gürsel Öcal DÖRTGÖZ

Sayfa 2 of 48
Żlk Önceki Sonraki Son