Yazan
Mesaj

sur06
Geçit hakkını sona ermesinden dolayı terkin işleminde kadastro müdürlüğü tescil

bildirimi düzenler mi? Yoksa tapu sicil müdürlüğü kendisi terkin işlemi yapabilir
16.04.2008
mi? ... teşekkürler.

hkocak
* Geçit Hakkı Terkini ve Tescil Bildirimi

Geçit hakkı terkini için tescil bildirimi düzenlenmesi gerekir. Çünkü; terkin
17.04.2008
işleminin kadastro müdürlüğü boyutu da bulunmaktadır.

Geçit hakkı, pafta ve fen klâsörüne de işlendiğinden, bunlardan da terkini

gerekecektir. Ayrıca, döner sermaye ücret tarifesinin kadastro müdürlüğünü

ilgilendiren bölümünde “irtifak hakkı terkini” için de döner sermaye tahakkuku

öngörülmüştür… Bütün bu veriler, tescil bildirimi düzenlenmesinin gerekliliği için

yeterlidir… Hüseyin KOÇAK

sur06
Merhabalar. Kadastro görmeyen yerlerde kamulaştırma projelerini kontrol

edebilir miyiz? Kamulaştırması düşünülen parsellere ait kamulaştırma haritalasını
07.05.2008
imzalayıp onaylayabilir miyiz?

Sonuç olarak kadastro görmeyen yerde sadece plan onayı yapılabilir mi?

Maliklerle anlaşma sağlanmadığından kadastro müdürlüğü kontrolünden sonra işi

yaptıran kurum mahkemeye tescil ve bedel davası açacak. Ancak kamulaştırma

yaptıran kurum yüklenicinin hakediş alabilmesi ve mahkemeye onaylı bir

kamulaştırma haritası göndermek için kadastrodan onaylatmasını istemiş. Sayın

müfettişim şimdiden teşekkür ediyor iyi çalışmalar diliyorum.

hkocak
* Kadastrosu Henüz Yapılmamış Yerlerde Kamulaştırma

Henüz kadastrosu yapılmamış yerlerin kamulaştırmasıyla ilgili düzenleme 2942
21.05.2008
sayılı Kamulaştırma Yasasının 9 ve 19 uncu maddeleriyle düzenlenmiştir. Buna

göre kısaca;

"Kadastro görmemiş ve tapuda tescilli olmayan taşınmazların kamulaştırmasında,

kamulaştırmayı yapacak idare mahallin en büyük mülkiye amirine başvurur.

Valilikçe 8 gün içinde, kamulaştırma yapılacak yerde iki asıl ve iki yedek olmak

üzere dört bilirkişi seçilir.

İlgili idare tarafından, bu yerin 3402 sayılı Kadastro Yasasının 16 ncı maddesinde

yer alan kamu mallarından olup olmadığı ilgili idarelere sorulur. Bu madde

kapsamında kalmadığının anlaşılması üzerine; muhtar veya vekili, ihtiyar

kurulundan iki üye ve iki bilirkişi aracılığıyla taşınmazın tespiti yapılır. Taşınmazın

mevcut zilyedinin de 20 yıllık süreyi doldurmuş olduğunun anlaşılması sonucu

durum taşınmazın bulunduğu yerin Asliye Hukuk Mahkemesine verilerek

kamulaştırma bedelinin tespiti talep edilir."

Sonuçta bedel takdiri mahkeme tarafından yapılacaktır. Bu arada, kamulaştırma

haritasında, kamulaştırma hattı üzerinde bulunan fiili durumun doğru gösterilip

kemal68
Merhaba, bir konuda bilgi alıp ona göre hareket etmek istiyorum.

Bir köyde yaklaşık 10.000 m2 bir tarlam var, yol ile tarlam arasında başkasına ait
18.11.2008
bir tarla var. Bu aradaki tarla sahibi emlakçı olup aldığım tarlayı da bu kişi bana

sattı. Tapusunu aldım. Tarlayı bana satarken yol sorunum olmayacağını bana ömür

boyu kendi tarlasından geçip kendi yerime ulaşacağımı beyan etti. Şimdi ise bana

bu tarladan geçit hakkı vermiyorlar. Bu durumda ne yapmalıyım. Hangi yolu

izlemeliyim? TKM'ğüne mi başvurayım?

oguzkeser
Kemal68' in dikkatine

Sizin tarlanızla yol arasında bulunan tarla maliki, sizin umuma açık olan yola gelip
19.11.2008
geçmek için geçit hakkını kendi rızası ile vermiyorsa bu durumda bir tek yol

kalıyor.

Sizin tarlanızdan umuma açık olan bir yola gelip geçmek için mahkemeye dava

Sayfa 1 of 35
Żlk Önceki Sonraki Son