Yazan
Mesaj

gurseldortgoz
ALT SOYUN MİRASI REDDETMESİ

Alt soyun tamamı mirası reddetmiş ise miras sağ olan eşe düşer. Medeni Kanunun
22.01.2013
613. maddesi bu hükümdedir.

Ancak veraset belgesinde "alt soyun tamamamının mirası reddettiği bu nedenle

mirasın sağ kalan eşe kaldığı" yönünde açık ibare bulunması ve veraset

belgesinde tek mirasçı olarak eşin gösterilmiş olması, reddeden kimselere

kesinlikle pay verilmemiş olması halinde veraset belgesini infazı mümkündür.

Gürsel Öcal DÖRTGÖZ

REDDİN TEREKENİN TAKSİMİ SIRASINDA NAZARA ALINMASI

Medeni Kanunun 611. maddesi, "Yasal mirasçılardan biri mirası reddederse onun

payı, miras açıldığı zaman kendisi sağ değilmiş gibi, hak sahiplerine geçer."

hükmündedir. Demek ki reddedenin mirası doğrudan kardeşlerine kalmaz. Kendi

çocukları, torunları varsa onlara kalacaktır.

Çocukları torunları olup olmadığını belirleme işi haikime ve notere verilmiş bir

yetkidir.

Kim mirası reddetmişse o kimseye veraset belgesinde pay verilmemesi, bunun

yerine reddeden kimsenin miras hakkının kime düştüğü gerekçe bölümünde

açıkladıktan sonra, redde konu mirasın yeni hak sahipleri veraset belgesinde

gösterilmiş olmalıdır.

Aksi halde veraset belgesini uygulama imkanı yoktur. Mahkemeler reddeden

mirasçının mirası reddettiğini yazdığı halde tekrar reddeden mirasçıya pay

vermektedir ve terekenin taksimi sıarsında reddin nazara alınacağını Yargıtayın

yerleşmiş kararlarına istinaden yazmaktadır. Terekyi taksim etmek görevi tapu

dairesine verilmiş bir görev değildir. Bu yetki de mahkemededir.

paskal_atilgan@hotmail.com
Asliye hukuk mahkemesi el atmanın önlenmesi davasında a parselin 250 m2'lik

kısmının yol olduğundan tapu kaydından terkinine kararı vermiş.
28.01.2013
A taşınmazının tapu kütük sayfasından 250m2 lik kısmın düşülmesi yeterli midir,

yoksa a parseline yeni parsel numarası verilip tesçilinden sonra mı terkin edilir?

Teşekkürler..

Sayfa 66 of 66
Żlk Önceki Sonraki Son