Yazan
Mesaj

nazım
Değerli meslektaşlarım;

Tapu kütüğünde malik olan şahıs evli olarak ölümü ile geriye bıraktığı eşi ve
21.04.2008
eşinden olama müşterek çocuklarını mirasçı olarak bıraktığı, daha sonra sırasıyla

çocuklarından birisi yine evli olarak ölümü ile geriye eşi ve çocuklarını bıraktığı ve

daha sonda tapu kütüğündeki malikin eşi de dul olarak çocuğunun ölümündün

sonra ölümü ile eşinden olan müşterek çocuklarını mirasçı olarak bırakmıştır,

ancak sulh hukuk mahkemesinden verilen veraset ilamından mirasçıların

hisseleri paylaştırılırken annesinden önce ölen çocuğun mirası sağ kalan eşe pay

verilirken hem babasından gelen miras payından hem de annesinden gelen miras

payından pay verilmek suretiyle tanzim edilmiştir; yapılacak olan intikal

işleminden verilen bu veraset ilamında hisselerin düzeltilmesi talebimiz hakim

tarafından veraset ilamının doğru olduğu gerekçesi ile reddedilmiştir; intikal

işlemini veraset ilamına göre yapmamızda bir sakınca olup olmadığının veya hangi

yolu izlememiz gerektiği konusunda yardımcı olmanızı dilerim. Saygılarımla.

Nazım Eşenli-Borçka Tapu Sicil Müdürü

bedrettin toy
Sayın EŞELİ:

1- Veraset belgesi hasımsız açılanlar aksi sabit oluncaya kadar geçerli olup, intikal
24.04.2008
talepinde bulunana durum sözlü olarak anlatılır. Yinede tescili istenirse bizce

tescil edilir.

Veraset ilamı da hasımlı olup kesinleşme şerhi verilen karar olup, elbirliği

mülkiyeti, birlikte mülkiyete dönüşen karardır. (Hisseleri oranında tescil edilir.)

2- Tapu sicilinde malik olan kişi adına alınmış veraset belgesi veya veraset kararı

istenir. Murisin mirascılarının farklı zamanlarda ölmesi halinde miras intikali

tarih sırasına göre Hakimce nüfus kaydına dayalı verilir. Tapu sicilinde adına kayıtlı

kişi ölmesinden ve sonra eşi ya da çocukları adına da taşınmazda hisseleri var ise

ayrı ayrı kişi başına veraset alınmalıdır. Çünkü Ölüm sırasna göre miras bağı

oluşacağından, bir verastte kişi, eşi veya miras kalanların ölümleri halinde sadece

ilk miras bırakanın verast geçerli olup, diğer kayıt maliklerine uygulanması

halinde, mirascılar ve pay oranları değişir.

Yani tapu kaydında malik olan kişiler için ayrı ayrı veraset alınmalıdır. Orhan ÇALIK

Araklı TSM

Sayfa 1 of 66
Żlk Önceki Sonraki Son