Yazan
Mesaj

sener
bir beldede değişik mahalle çalışma alanı sınırlarında kalan orman parselleri için

belde bazında ve butun halinde mi yoksa çalışma alanı sınırı esas alınarak
07.04.2008
mahalle bazında tespit yapılmalıdır

ismail
Orman Kadastrosu yapılmış bir çalışma alanında, yeniden, unutulmuş fiili orman

gibi düşünülerek 4999 s.Kanuna göre kadastro ekibinin bu ormanların dışında
11.04.2008
yeniden orman parseli üretip askıya çıkarma yetkisi var mı? 2005/22 s. genelgeye

göre böyle bir çalışma yapılamıyor. Ancak Orman müh. olan ekipte görevli

arkadaşlar bu konularda ısrarlılar, görüşlerinizi bildirirseniz seviniriz. teşekkürler

hkocak
* Tesis Kadastrosunda Ormanın Sınırlandırılması

Bilindiği üzere tesis kadastrosu köy ya da mahalle biriminde yapılmaktadır.
11.04.2008
Ormanların, aynı anda birden fazla çalışma alanını, birden fazla kadastro

bölgesini (ilçe), hatta birden fazla ili kapsar şekilde devam etmesi mümkündür.

Ormanları, belde (birden fazla çalışma alanını içeren belde ya da ilçe) bazında

sınırlandırmak her zaman mümkün olmayabilir. Kadastrosu yapılan,

yapılmayanları ayırmanın zorluğu ve de bir çalışma alanı ekibinin bütün bir belde

ya da ilçe sınırlarına ulaşmasının zorluğu nedeniyle mümkün olmayabilir. O

nedenle de ormanların, çalışma alanı bazında sınırlandırılması en doğrusu

olacaktır... (Bu durumdaki ormanların kadastrosu kesinleşip tek parça olarak

tescilli ise o takdirde de, ormanlar genel sınır dışında bırakılır. 22/5 nolu genelge

II/A başlığı) ... Hüseyin KOÇAK

* Unutulan Ormanlar Ayrıca Sınırlandırılabilir.

Önceki düzenlemeler; "bir yerde orman kadastrosu yapılmışsa, aynı amaçla ikinci

kez oraya girilmez" hükmünde idi. Kasım 2003 tarihli olan 4999 sayılı Yasa ile 6831

sayılı Yasanın 7 nci maddesinde yapılan değişiklikle buna yenilik getirilmiştir.

Buna göre; evvelce sınırlandırması yapılmış olup da herhangi bir nedenle orman

sınırları dışında kalmış yerlerin ormana kazandırılması amacıyla orada orman

kadastrosu çalışması yapılabilir.

Bu bilgiden hareketle; tesis kadastrosu yapılan bir yerde, daha önce orman

kadastrosu kesinleşmiş de olsa, kadastro çalışmalarına katılan orman mühendisi,

kesinleşen orman dışında da ormanın olduğunu beyan ediyorsa bunun dikkate

bulut
Tesis kadastrosu yapılan bir yerde, daha önce orman kadastrosuna başlanılmamış

çalışma alanlarında orman mühendisi ve ziraat mühendisinin katılımı ile kadastro
16.04.2008
ekibince tespit edilen orman alanlarının numaralandırılması nasıl olmalıdır?

Orman parsellerine bulunduğu adanın son parsel numarası verilerek mi? Yoksa

her orman parseline (Devlet Demiryolları Güzergahlarında olduğu gibi) müstakil bir

ada numarası verilerek mi tescil edilmelidir? Teşekkürler.

hkocak
* Orman Ada Numarası

Ormanın nerede başlayıp nerede biteceği kontrol altına alınamadığından, ada
21.04.2008
oluşturma konusunda daha önce sıkıntılar yaşanmış idi. Bu nedenle 2005/22 nolu

genelgenin II/B başlığı son parağrafında; "Orman, ada birleşmelerine neden

oluyorsa, (Devlet Demiryolları güzergâhlarında olduğu gibi) müstakil bir ada

numarası altında tescili yapılacaktır." şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

Bu bilgiden de hareketle; Ormana bitişik parsellerle tek bir ada oluşturmak

mümkünse, o adaya dahil edilerek parsel numarası verilir. Eğer orman aynı anda

birden fazla adaya uzanıyorsa, o takdirde orman ayrı bir ada olarak

numaralandırılır... Ormana bitişik adalar için orman, ada ayırma sınırı kabul edilip,

her bir parseller topluluğuna da ayrı ada numarası verilir... Hüseyin KOÇAK

sener
3402/5304 sayılı Kadastro Yasası gereğince sınırlandırması yapılan orman

parselinin tespiti yapılırken tutanağın edinme sebebinde OS taş numaralarından
29.05.2008
bahsetmek gerekli midir. teşekkür ederim.

Sayfa 1 of 65
Żlk Önceki Sonraki Son