Yazan
Mesaj

hkocak
* Orman Sınırları Geçirilirken OS Numaralarından Bahsedilmesi

Kadastro çalışmaları sırasında orman sınırlarının belirlenmesi fazladan özellik arz
01.06.2008
etmektedir. Nitekim bu sınırların belirlenmesi sırasında kadastro ekibine bir adet

orman mühendisi ve bir adet de ziraat mühendisi katılmaktadır. Orman sınırları ne

kadar hassas belirlenirse o kadar iyidir. Hassas belirleme için de orman

sınırlarındaki her türlü ayrıntının belirtilmesinde yarar bulunmaktadır.

O nedenle de, kadastro tutanağının "edinme sebebi" bölümünde, OS taş

numaralarının belirtilmesi, üstelik bu taş numaralarının mümkünse yerlerinin

etraftaki ayrıntılardan da yararlanarak bir nevi "yazılı röper" misali yazılması

daha doğru bir uygulama olacaktır... Hüseyin KOÇAK

mahmutzencirci
Herkese iyi çalışmalar,

Bir problemimle ilgili yardımcı olursanız sevinirim. Sorunumuz; KİK uyarınca
19.06.2008
yapılan kadastro çalışmalarında orman sayılan yerler ekip tarafından

belirleniyor. Fakat kadastrosu yapılan yerlere ait güncel (2005) uçuş paftalarımız

mevcut. Bu haritalarda orman ekibinin belirlediği orman parsellerinin içine

rastlayan ve vatandaş zilliyetinde olan yerler mevcuttur. Orman sınırının

ilanlarında vatandaş zilliyetinde olup da, orman sayılan yerler askı ilanında

sınırları itibariyle gösterilecek midir? Yoksa bu yerler çizgisel olarak orman içinde

gösterilecekmidir?

oguzkeser
Mahmut Zencirci'nin dikkatine

Orman olarak belirlenen alan içerisinde herhangi bir gerçek ya da tüzel kişinin
20.06.2008
zilyetliğinde olan taşınmazlar ne paftasında gösterilir ne de muhdesat olarak

belirtilir. Orman sınırları içerisinde kalan ve umuma açık olan yollar kesik çizgilerle

paftasında gösterilir. Uygulamada yolların paftada gösterilip gösterilmeyeceği

hakkında farklı uygulamalar var. Maliye Hazinesi adına ham toprak, kayalık gibi

yerler tespit edilirken şağil belirtmesi yapılmamalıdır. Aynı şekilde Ormanlar

Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu için Maliye Hazinesi adına tespit ve

tescil edilirken şağil gösterilmez.

Orman sınırları belirlendikten sonra askı ilanına çıkartılırken paftasında orman

sınırına komşu olan parsel gösterilir ama orman içinde kalan tapulu ya da tapusuz

hendese
İhaleli kadastro çalışmaları sırasında, orman parselleri kesinleşip henüz tapuya

tescili gerçekleşmemiştir. Bu sırada elimizde mevcut tapu kaydının sınırları ile
26.06.2008
orman sınırları arasında teknik hata sonucu mükerrerlik olduğu arazideki

kontroller sırasında ortaya çıkmıştır. Bu durumda idare ne yapabilir?

oguzkeser
Hendese'nin dikkatine,

Mükerrerlikten söz edebilmek için aynı taşınmazın kadastro sonucunda
28.06.2008
kesinleşerek farklı parsel numaraları alması ya da aynı taşınmaza ait iki ayrı tapu

kaydının bulunması gerekir.

Sizin sorunuzda kesinleşen orman parseline ait bir başka tapu kaydının bulunduğu

ve mükerrerlikten bahsedilmektedir. Mevcut tapu kaydının kapsadığı alan

kesinleşen orman parseli içinde kaldığına göre tapu maliki konunun çözümlenmesi

için dava açması gerekir.

Eğer orman parselinin sınırlarında teknik hata varsa yani 41. maddeye göre bir

teknik hata varsa düzeltme yoluna gidilmelidir. Mükerrerlik 41. madde

Sayfa 2 of 65
Żlk Önceki Sonraki Son