Yazan
Mesaj

kizir
Sayın Üstadım, Size iki sorum olacak:

1) 6292 sayılı Kanuna göre öncesi itibariyle şahıs adına kayıtlı iken Orman
05.06.2012
Müdürlüğü tarafından açılan dava neticesinde orman vasfı ile Hazine adına tescil

edilen yerler iade kapsamına (başka yer önerilmesi veya bedelinin ödenmesi) girer

mi?

2) Şahıslar adına hisseli olarak tescilli olan bir parsel 2/B kapsamında açılan dava

sonucunda Hazine adına tescil ediliyor. Daha sonra bu bölgede Kadastro

Müdürlüğü tarafından yapılan 2/B çalışması sonucunda söz konusu parsel

yüzölçümü düzeltmesi yapılarak kullanım durumuna göre 70 parçaya ifraz edilerek

her bir parselde kullanıcılar belirtiliyor. Ancak eski tapu sahiplerinin önceki hisse

payına göre malik oldukları yüzölçümü ile ifraz sonrası oluşan ve kullanıcısı olarak

belirtildikleri parseldeki yüzölçüm farklı çıkıyor. Bu esnada söz konusu parselde

yol olarak kullanılan alan da tek bir parsel altında Hazine adına yol vasfı ile tescil

ediliyor.

6292 sayılı Kanuna göre iade işlemlerinde eski maliklerin her biri önceki hisse

oranlarına göre ifraz sonrası oluşan parsellerin tamamına hissedar mı

71excalibur71
Güncelleme çalışmalarında intikal ve taksim belgelerine istinaden harf verilerek

kullanıcıları belirlenmiş bir 2/b parselinin x harfli kısmı üzerinde , tesis
09.06.2012
kadastrosundan sonra yapılmış ve dolayısıyla tesis kadastrosunda muhdesat

olarak belirtilmemiş bir ev bulunduğu tespit edilmiştir. Durum açıklama olarak

güncelleme listesinde gösterilmiş ancak tapu kütüğüne de beyan edilmiştir.

Zeminde x harfli kısmı intikal ve taksim sonucu hak kazanan kişi kullanmamakta ,

bana göre işgalci konumunda diyebileceğimiz ev sahibi kulllanmaktadır. Her iki

taraf da kendi lehlerine düzeltme yapılası için başvuruda bulunmuşlardır.

Kadastro tutanağında yer almayan evin güncelleme çalışmalarında muhdesat

olarak belirlenmesinin yanlış bir işlem olduğu kanaati ile 1458 sayılı genelge

uyarınca düzeltme yapılabilir mi? Zeminde aktif olarak kullanmayan intikal ve

taksim sonucu hak kazanan kişinin kullanıcı olarak belirlenmesi doğru mudur?

Şahsen intikalen gelen kişinin kullanıcı olarak belirlenmesini ve muhdesat olarak

yazılan kişinin beyanlar hanesinden terkin edilmesi gerektiğini düşünüyorum.

1458 sayılı genelge uyarınca yapılabilecek düzeltme işlemlerinin Kadastro

Müdürlüğü tarafından mı yoksa Tapu Müdürlüğünce yapılması gerekmektedir?

29.05.2012 tarihli talimat yayınlanmakla beraber , uygulamada bir harf hatası

için dahi olsa ( basit yazım hatasından kaynaklandığı aşikar olmakla beraber ) bazı

Tapu Müdürlüklerince tescil Bildirimi istenildiği gözlenmektedir. Burada teknik

hata barındırmayan hataların düzeltilmesi işleminin Tapu Müdürlüklerince

karşılanması gerektiğini düşünüyorum.

Değerli görüşleriniz için şimdiden teşekkür ederim.

Sayfa 57 of 65
Żlk Önceki Sonraki Son