Yazan
Mesaj

aocak
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde, Tapu ve Kadastro hizmetlerinin ne şekilde

yürütüldüğü konusunda bilgi sahibi olan arkadaşlarımın, bizleri bu konuda
21.04.2008
aydınlatması mümkün müdür? Keza, bu ülkede alım-satım, tescil ve terkin ile

harçlar teknik olarak bizim mevzuatımızla bir benzerlik taşıyor mu? Teşekkür

f_atmaca66@hotmail.com
ARKADAŞLAR BEN BİR KONUDA FİKİR ALMAK İSTİYORUM ACİL CEVAP YAZARSANIZ

SEVİNİRİM. 23750 M2 TARLASI OLAN BİR VATANDAŞ BU TAŞINMAZINI İKİ HİSSE İTİBAR
25.04.2008
EDİP SATIŞ TALEBİNDE BULUNDU. BU VATANDAŞA NASIL BİR CEVAP VERMEMİZ DOĞRU

OLUR. BENİM GÖRÜŞÜM TARIM MÜDÜRLÜĞÜNE YAZIP ALACAĞIM CEVABİ YAZIYA

GÖRE İŞLEME YÖN VERMEK. SİZİN GÖRÜŞLERİNİZİ DE ÖĞRENMEK İSTİYORUM. CEVAP

YAZARSANIZ ÇOK SEVİNİRİM. ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.

savaş
f_atmaca66 nın dile getirdiği konu bir ifraz işlemi değil, parselde yeni hisse ihdas

etme işlemidir. Bence, bu konunun 3194 İmar Kanunun 18.madde son bendi
28.04.2008
kapsamında değerlendirilmesi gerekir.

Atilla
2007/5 sayılı genelgeye göre işlemi yönlendirmeniz gerekiyor.
30.04.2008

Veli SABANCILAR
Merhaba,

Müdürlüğümüze şifayi müracat eden vatandaşa ait 17300 m2 miktarındaki "BAĞ ve
01.05.2008
TARLA" vasıflı bir gayrimenkülü var. Bu parseli üçgen şeklinde ve üç tarafı da yol,

bu parselinden 5300 m2 sini kardesine satmış, 5578 sayılı kanuna göre bu parseli

dikili tarım arazisi olarak değerlendirip ifraz işlemi ve satış işlemini yapılabilir mi?

Yoksa mutlak tarım veya özel ürün arazisi gibi mi değerlerdireceğiz. Vereceğiniz

görüşler için şimdiden siz Meslektaşlarıma ve Üstadlarıma teşekkür ederim. DELİCE

hkocak
TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI

2007/5 sayılı Genelgenin dayanağı olan ve Tarım Bakanlığı ile Kurumumuz
07.05.2008
arasında yapılan protokole göre yüzölçümü 20.000 m2 yi geçen taşınmaz malların

hisseli satışı mümkündür.

Ancak 5578 sayılı Kanuna göre bu tür satışlar için izin vermeye ve talebi

değerlendirmeye yetkili mercii tarım müdürlükleridir. Tarım müdürlüğünün uygun

görüşü alındıktan sonra 1 M2'ye tekabül eden hissenin dahi satışı mümkündür.

Kurumumuz bu konuları değerlendirmeye yetkili olmayıp, tarım arazilerine

yönelik taleplerin tarım müdürlüklerine yönlenedirilmesi gerektiği

düşüncesindeyiz.

Ayrıca, hisseli satışlarda İmar Kanunun 18. maddesinde belirtilen hususların da

göz önünde tutulması gerekmektedir. Hüseyin KOÇAK-Gürsel Öcal DÖRTGÖZ

BAĞ VE TARLADAN HİSSE SATIŞI

Bağ ve tarla vasıflı bir taşınmazın ne kadarının bağ ne kadarının tarla olduğu tapu

kayıtlarından anlaşılamadığından hisseli satış için tarım müdürlüğünün uygun

görüşü lazımdır. Dikili alanın ne kadar olduğunu Kurumumuz değerlendiremez.

nail
TKGM.nde gerek Müdür ve gerek ise Müdür Yrd. görevinde iken Emlak ve Emlak

Komis- yoncuğu ile ilgili Milli Eğitim'in açmış olduğu kurslada ''Öğretmen'' olarak
13.05.2008
ders verdiğimiz halde emekli olduğumuz zaman''Emlak ve Emlak Komiyonuluğu''

vasfını alabilmek için kendimizin fiili hizmette iken eğitmenlik yaptığımız, bizim

katılımımızla, katılımcılara bu sıfatı kazanmalarına yetkili olarak onay verdiğimiz

halde bizler emekli olunca bu meslek kariyerini kullanabilmemiz için ders

verdiğimiz bu mesleki faliyetle katılmamızın mantıklı bir yorumunu yapabilen biri

var mı diye ''FORMUN'' amacına yönelik olarak sormak istiyorum. Yanıtlıcıya da

peşinen işimdiden teşekkür ve başarılar..

Sayfa 1 of 238
Żlk Önceki Sonraki Son