Yazan
Mesaj

Veli SABANCILAR
Merhaba.

Müdürlüklerimizde uygulanan harçlar konusunda bilgi almak istiyorum.
28.05.2008
İntikal işlemlerinde harç olarak Parsel başı mı alınacak yoksa mirascı sayısına

göremi alınacak(Beyan değeri Nisbi değilse) tereddüt içindeyim her Müdürlük

değişik uygulama olduğunu biliyorum. TAKBİS proğramında mirascı sayısına göre

alınıyor diye duydum, Bizim uygulamamız 2007 yılı sonuna kadar parsel bazında

idi. 1450 sayılı genelgede Taşınmazların intikalinde parsel başı diye yazıyor. Bu

konu ile ilgili elinde belge ve yazı olan meslektaşlarımın 3186185028 nolu

Tel/Faks'sa bilgi vermelerini bekliyorum. Teşekkür ederim.

yurtsever02
Tapu sicil müdürlüklerine vatandaş taleplerinin bir kısmını teşkil eden ilk tesis

kadastrosunda kimlik bilgilerine göre doldurulmayan kadastro tutanağındaki
31.05.2008
yazılan doğum günüdür. Bunu tapu sicil müdürü Tapu Sicil Tüzüğünün 13.

maddesine göre gerçek hak sahibinde gelmediğine kanaat getirmediğinde

mahkeme yoluyla düzeltme istemektedir. Ancak yargı bunu T.T. 25 maddesinde

tapu kütüğünde doğum tarihiyle ilgili bir sütun olmadığında ve idarenin düzeltmesi

gereken bir işlem olduğunda ret etmektedir.

Ancak Kadastro tutanığındaki doğum tarihi ile kimlik doğum tarihi arasında 30-40

yıl fark veya aynı anne babadan aynı isimde çocuğu olduğu nüfus aile tablosunda

görüldüğü aynı köyde aynı kişilerin olduğu ve senetsiz olarak yazılan taşınmazlarda

yeni düzeltme ile zilyetlik şartlarının oluşmadığı gibi düzeltmeler istenilmektedır.

İl muhabere ve diğer evraklar olmasına rağmen tapu sicil müdürü Tapu Sicil

Tüzüğünün 87. maddesinin son fıkrasına göre kanaat getirmediğinde istemi ret

etme yetkisi olduğunda ve hak kaybına neden olmamak için haklı olarak istemi ret

etmektedır. Vatandaş bu durum da ne yapabilir.

hkocak
TAPU KÜTÜĞÜNDE KAYITLI OLMAYAN BİR BİLGİNİN DÜZELTİLMESİ YÖNÜNDE DAVA

AÇILAMAZ
03.06.2008
Tapu kütüğünde tesciilli olmayan yaş, anne adı gibi bilgilerin düzeltilmesi

yönünde açılan davaları mahkemeler reddetmektedir. Tapulama tutanağındaki

bilgiler ile getirilen nüfus cüzdanındaki bilgiler arasında doğum tarihi yönünden

30-40 yıl gibi bariz farklar varsa tapu sicil müdürünün bu hususu ilmuhaberle 1458

sayılı genelgeye göre düzeltme imkanı yoktur.

Yine senetsizden yapılan tespitlerde 20 yılı aşkın zamandır zilyetliğe dayalı tespit

yapılıyor ise tespitin yapıldığı tarihte malikin enaz 20 yıldır zilyet olabileceği yaşta

olması gerekir. Zilyetliğin başlangıcını kişinin genel olarak temyiz kudrtinin var

sayıldığı 15 yaşında saysanız en az otuzbeş yaşında olması gerekir.

Ancak tespit zilyetliğin devir alınması sebebiyle yapılmışsa bu yaş rüşt yaşına

kadar inebilir. Rüşt yaşından daha aşağı olacak şekilde düzeltme yapılması

mümkün değildir.

Zaten çok yaş farkı olan düzeltmeleri yapmamak gerekir. Buradaki düzeltmeden

kasıt sicil üzerinde bir düzeltme olmayıp, tasarruf talebinin karşılanabilmesi için

kanaat getirmekten ibarettir.

Tapu müdürlüğünün ve mahkemenin reddettiği yaş düzeltme davalarının yerine

taşınmazın gerçek malikinin kim olduğunun belirlenmesine yönelik "Tespit Davası"

açılabilir. Gürsel Öcal DÖRTGÖZ

HARÇLARIN HESAP ŞEKLİ

Tapu harçlarının hesabı her taşınmaz için her hissedara göre ayrı ayrı

yapılmaktadır. TAKBİS'de de durum böyledir. Özellikle mirasın intikali

işlemlerinde bu durum çok bariz olarak ortaya çıkmaktadır. Her mirasçının harcı

yurtsever02
Ustadım verdiğiniz bilgiler için teşekür ederim.
04.06.2008

Sayfa 2 of 238
Żlk Önceki Sonraki Son