Yazan
Mesaj

mak
İyi çalışmalar...

İfraz edilecek bir taşınmazın [tarla] iki hissedarı var. Hissedarlardan birinin
25.01.2013
[2681/89630 paya sahip] bu taşınmazda 3 adet kamu ve 5 adet özel kişi haczi

bulunmakta. Haczi bulunmayan hissedar taşınmazı iki parça olarak ifraz ettikten

kendisine ayrılan kısmı için müstakil tapu talep etmekte. Ayırma işlemi için

serbest mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu kadastro müdürlüğünce kontrol

edilerek onaylanmış kontrol raporu ve Belediye meclisinin olumlu kararı alınmış.

Tapu müdürlüğüne yapılan müstakil tapu başvurusu ise kamu haczi gerekçe

gösterilerek red edilmiştir.

Tapu müdürlüğü “Alacaklı kişilerin ifrazı kabul edip hacizlerin borçlu adına ifraz

edilen parsel üzerine aktarılması şartı ile ifrazı kabul etmeleri halinde” işlemlerin

yapılacağını bildirmiştir. Bu durumda haczi olmayan hissedar müstakil tapu

alabilmesi için hangi yolu izlemelidir?

Teşekkürler.

kumbul
mrb benim şöyle bir sorum olucaktı bitane taşınmaz satın aldık. fakat taşınmazın

tapu kaydında taşınmazın niteliği sera ve tarlası olarak geçmektedir. sera ve
25.01.2013
tarlasını satın aldık temiz herhangi bir haciz işlemi yoktu yerin üzerinde. ancak

daha sonradan öğrendik ki sera bazı icra dosyalarından fiili olarak haczedilmiş ama

haciz işlemleri tapuya hiç bildirlmemiş. biz de tapuda sera ve tarlası nitelikli ve

temiz olduğu için tapuya güvenip aldık şimdi bu hacizlerin iptali için dava açmak

istiyoruz. sera tapuda işli olduğu için yapılan sera haczinin tapuya bildirlmesi

gerektiğini düşünmekteyiz. sizce haklımıyız kazanma şansımız var mıdır? tşkr.

Sayfa 249 of 249
Żlk Önceki Sonraki Son