Yazan
Mesaj

arzet
Öncelikle bu çalışmada emeği geçenleri tebrik ediyorum,

Uygulamada farklılıklar gördüğümüz bir olaya cevap alabilirsem sevinirim. Şu an
09.04.2008
Geçici görevli olarak Ereğli Kadastro Müdürlüğünde bulunmaktayız, Tapu fen

işlemlerinden( Aplikasyon, Cins değişikliği vs.) adımıza tahakkuk edecek olan

ücretleri alamıyacağımıza dair herhangi bir şey var mıdır?

teşekkürler.

taner yılmazdan
Tevhid ve ifraz işleminin beraber yapıldığı dosyada bir işlem mi, iki işlem mi

yapılmış oluyor? İki işlem ise, niçin sadece konntrollük Döner Sermaye ücreti
09.04.2008
kesiliyor? Bu işlem iki ayrı dosya olarak yani önce birleştirme sonra o parselin ifraz

dosyası olarak gelseydi kesilecek DS ücreti çok farklı olacaktı. Yanlış mı? Biliyoruz

ya da sebebi nedir acaba? Şimdiden teşekürler.

hkocak
Kontrollük Ücreti

Kontrollük dosyasında tevhit ve ifrazın aynı anda bulunması her zaman
10.04.2008
mümkündür. Bu tür talepler için, kontrollük ücreti olarak tek kalem döner

sermaye tahakkuk ettirilir. (11.02.1993 tarih 2088 sayılı mukteza). Dosyada

bulunan tevhit işlemi ayrı gelseydi ayrı döner sermaye alıcacaktı, beraber gelince

niye ayrıca döner sermaye bedeli alınmıyor dememek gerekir.

Çünkü, yapılan işlemin sonunda yeni parseller oluşturulmaktadır. Bu yeni

parselleri oluşturmak için gerekli olduğu için tevhit yapılmaktadır. İşlem

dosyasında yer alan tevhit işlemi tek başına işlem olarak gelmiş olsa idi, bu tevhit

belediye encümeni ya da il özel idaresinden gerekli onayı alamayacaktı. Onayı

alabilecek parsellerin oluşumu ancak, aynı dosyada bulunan tevhit akabindeki

ifrazla mümkün olabilecektir... Hüseyin KOÇAK

m_erdem
Saygıdeğer üstadlarım ve meslektaşlarım;

Bilindiği üzere, 22 Mart 2008 tarih, 26824 mükerrer sayılı Resmi Gazetede
16.04.2008
yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi

Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Hakkındaki KanununGeçici 1 nci Maddesine ekli (44) sayılı listede adları yazılı

belediyelerin tüzel kişilikleri, ilk genel mahalli idareler seçiminden geçerli olmak

üzere kaldırılarak köye dönüştürülmüştür.

Aynı kanunun Geçici 2 nci Maddesinin 5 nci fıkrasında; tüzel kişiliği ilk genel mahalli

idareler seçimlerine kadar devam edecek belediyelerin her türlü yeni personel

istihdamı, yapacakları toplu iş sözleşmesi, taşınır ve taşınmazları, iş makineleri ve

diğer taşıtların satışı ile borçlanması katıldığı belediyenin, ilk kademe

belediyelerinin ya da mahalle veya mahalle kısımlarının birleştirilmesi suretiyle

yeni bir isim altında kurulan ilçelerdeki belediyeler büyükşehir belediyesinin, köye

dönüşen yerlerde il özel idaresinin onayına tabidir.

Bu belediyeler, mevcut personelini, taşınır ve taşınmazlarını, iş makineleri ve

diğer taşıtları ile kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarını katılacakları

belediyeye, büyükşehir belediyesine veya ilgili il özel idaresine, bu Kanunun

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde bildirir.Bu belediyeleryeni nazım ve

uygulama imar planı yapamazlar; mevcut planlarda yapılması gereken zorunlu

değişiklik ve yapı ruhsatı hariç her türlü imar uygulaması büyükşehir belediyesi

sınırlarında büyükşehir belediyesinin, diğer yerlerde il özel idaresinin onayı ile

yapılırdenilmektedir.

Bu kanunun uygulanmasıyla ilgili kurumumuzu ilgilendiren konularda Genel

Müdürlüğümüzce bir genelge yayımlanmadığından, Kanunun yürürlüğe girdiği

tarihten önce belediyelerin almış olduğu encümen kararlarına istinaden

hazırlanan ve Kadastro Müdürlüklerine kontrole getirilen imar uygulamalarında,

büyükşehir belediyelerinin veya il özel idaresinin onayının aranıp- aranmayacağı

konusunda tereddütlerimiz oluşmaktadır.

Konuyla ilgili görüşleriniz için şimdiden teşekkür ederim.

Sayfa 1 of 249
Żlk Önceki Sonraki Son