Yazan
Mesaj

m_erdem
Kadastrosu kesinleşmiş bir parsel bitişiğinde bulunan bir alanda, kadastrodan

sonra yapılan bir imar uygulaması (15, 16.madde "yoldan ihdas") ile yeni bir parsel
16.04.2008
oluşturulmuş, ancak oluşan ihdas parselinin sınırları yanlışlıkla kadastro

parselinin de bir kısmını içine almış. Dolayısıyla bu alanda mükerrer bir alan

oluşmuştur.

Söz konusu hatayı 3402 Sayılı Kanunun 5304 Sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile

değişik 22 nci maddesi (“Evvelce tespit, tescil veya sınırlandırma suretiyle

kadastro veya tapulaması yapılmış olan yerlerin yeniden kadastrosu yapılamaz. Bu

gibi yerler ikinci defa kadastroya tâbi tutulmuşsa, ikinci kadastro bütün

sonuçlarıyla hükümsüz sayılır ve Türk Medenî Kanununun 1026 ncı maddesine göre

işlem yapılır. Süresinde dava açılmadığı takdirde, ikinci defa yapılan kadastro,

tapu sicil müdürlüğünce re’sen iptal edilir.”) kapsamında değerlendirip bu

hkocak
* 5747 sayılı Yasa ile kaldırılan belediyelerin vermiş olduğu kararlar;

Verilen karar o tarihteki mer'i mevzuata uygun ise ve karar yine o tarihteki yetkili
01.05.2008
organ tarafından verilmişse, bugün o belediye 5747 sayılı Yasa ile kaldırılmış olsa

bile, önceki karar geçerlidir ve de uygulamabilir... Hüseyin KOÇAK / Gürsel Öcal

DÖRTGÖZ

* Kadastro Parseli ile İhdas Parselinin Mükerrelik Oluşturması;

Bir mükerrelik söz konsu olduğudan, 41. madde kapsamına girecek tipik bir hata

değildir. Konunun daha çok, mükerrer kadastroda olduğu üzere ele alınması ve

3402 sayılı Kadastro Yasasının 22. maddesi kapsamında değerlendirilmesi

gerekir... (Önümüzdeki günlerde, Sitemizin "Makaleler/Kadastro" bölümünde,

mükerrer kadastronun giderilmesinde izlenecek yol ile ilgili makeleye yer

kempil
Kadastro sırasında "müşterek metal" olarak sınırlandırması ve tespiti yapılan

parselerin imar uygulamasına tabi olması (ifraz-tevhit-yolaterk vs.) durumunda
01.05.2008
nasıl bir yol izlenecektir.

thyphon
İfraz, tevhid, yola terk, yoldan ihdas işlemleri hakkında bir sorum olucak.

1477 sayılı genelgede, encümen veya il idare kurulu kararlarının irdelenmeden
15.05.2008
infazının zorunlu olduğu belirtilmiştir. Serbest bürolarca hazırlanan, 3194 imar

kanunu 16 ncı maddsine göre uygun olduğu belirtilen encümen kararı alınmış

dosyaların kadastro müdürlüğüne intikal ettiğnde, imar planında oluşturulan imar

parsellerinin imar adasının yaklaşık 2,5 m, 1,5 m gibi bir mesafe dışına çıktıgı ve

imar yoluna tecevüzlü olduğu görülüyor.(imar planında yer alan imar adasının

çizgisinin dışına bariz bir şekilde çıktığı imar işlerinince onaylanan imar paftasında

net bir şekilde seçilmektedir ve kadastral veya imar adasında bir kayıklık olmadığı,

oluşturulacak imar parsellinin sağa sola ötelenmesi sonucu oluştığu, başka bir

dosyada ise bilinçli olarak sınırının dışarıda bırakıldığı görülmüştür.) Belediye fen

işlerindeki yetkili kişi belediyenin böyle bir hakkı olduğunu söylemektedir. (imar

planında herhangi bir tadilat yapılmamaktadır.) İmar planın pafta örneği ile plan

örneğinin ikisi de belediyece imzalanmış ama plan örneğinde imar adası sanki

oluşturulan parsellerin sınırı gibiymiş gibi gösterilip imar adası gösterilmemiştir.

Bu işlem imara uymamaktadır.

TAPU FEN KİTABINIZDA belediye başkanına duyurulması ve kararın gözden

geçirilmesi istemesi gerekir diye belirtmişsiniz. Hangi kanunlara dayanarak, nasıl

bir yol izleyecegim hakkında bilgi verebilirmisiniz.

Gösterdiğiniz ilgiden ve çok ihtiyaç duyulan bir site hazırladığınız için teşekür

Sayfa 2 of 249
Żlk Önceki Sonraki Son