Yazan
Mesaj

Mithat SOLGUN
Cins değişikliğikonusunda birçok sıkıntı ile karşılaşılmaktadır. Şöyle ki:

1 – Yapısız iken yapılı hale getirmede “Yapı kullanma izin belgesi” istenmektedir.
11.04.2008
Gelen yapı kullanma izin belgeleri ile zeminde yapılan kontrollerde de

uyumsuzluklar tespit edilmektedir. Mesela Yapı kullanma izin belgesi 2 kat için

verilmiş, bakıyorsunuz bina 3 katlı veya 4 katlı… Fazla katlara her türlü alt yapı

hizmeti (İçme suyu, kanalizasyon, Elektrik vs.) götürülmüş hem de Abone verilmek

suretiyle… Oysa ki bu hizmetlerin götürülebilmesi için Söz konusu binanın “Yapı

kullanma izin belgesi” nin olması Yasal bir zorunluluktur. Fakat Belediyeler Oy

kaygısından dolayı bu yasaya uymuyorlar. Hatta bana göre şöyle düşünüyorlar:

“Vatandaş cins değişikliği için Kadastro Müdürlüğüne gidecek onlar da nasıl olsa

yapı kullanma izni olmadan yapmazlar o halde biz niye vatandaşla kötü olalım.”

Diğer taraftan Kadastro Müdürlüğü olarak biz bir yerin Tesis Kadastrosunu

yaparken binanın vasfını belirlemek için hiçbir belge falan istemiyoruz. Zeminde

ne görüyorsak onu yazıyoruz. Peki burada niçin yapı kullanma izin belgesi

istemiyoruz? Gerçi bu konuda üstatlarımız Hüseyin KOÇAK, G.Öcal DÖRTGÖZ ve

Metin BEYAZ’ın “Tapu–Fen İşlemleri” kitabında tesis kadastrosu sırasında da “yapı

kullanma izninin” istenmesi öneriliyorsa da ben üstatlarımdan özür dileyerek bu

fikre katılmıyorum. Çünkü binaların fen ve sağlık kurallarına uygunluğunun

sorumluluğu Kadastro Müdürlüğü olarak bize değil belediyelere aittir. Bu konuda

benim ÖNERİM; Cins değişikliği talebiyle gelen vatandaşlardan tıpkı tesis

kadastrosunda olduğu gibi, tapusu dışında HİÇBİR belge istemeden ZEMİNDE ne

varsa ne görüyorsam onu yazmaktır. Yapı kullanma izni olup olmaması bizi hiç

ilgilendirmez. Yapı kullanmayı oraya her türlü alt yapı hizmetini götürenler

istemiyorsa bize ne oluyor, biz niye isteyeyim ki!

2– Bir diğer konu cins değişikliği sırasında kat meselesi… Yani binanın kaç katlı

olduğu kat sayısının belirtilmesinin gerekli olup olmadığı... Mesela bugün cinsine

“2 katlı” diye yazdığımız bir binanın 2–3 yıl sonra üzerine 1 kat daha yapıldığında

bu defa cinsine “3 katlı”; 2–3 yıl sonra üzerine 1 kat daha yapıldığında bu defa “4

katlı bina” olarak yazmak gerekmektedir. Veya binanın 2–3 katının yapı kullanması

var 2–3 katın da sadece iskeleti yapılmış bu tür yapılara acaba “na tamam

bina”mı demek lazım yoksa 3 katı tamam diğerlerine mi “na tamam bina” demek

lazım gibi bir sürü kafa karışıklığı… Oysa burada esas olan söz konusu

gayrimenkulun cins değişikliği için o yerde yapılmış olan binanın kat sayısı değil;

Artık “O yerin” 1 kat ta olsa 20 kat da olsa arsa vasfını kaybedip “BİNA” olduğu

gerçeğidir. Bu konuda da ÖNERİM: Yapısız iken yapılı hale gelme konusundaki

taleplerde kat sayısına, yapı kullanma izni olup olmadığına bakılmaksızın, O yerin

adam923
imar kanunun 27.maddesine göre yapılacak cins değişikliklerinde; "'ancak yapının

fen ve sağlık kurallarına uygun olması'' ibaresinin uygunluğunu nasıl
05.05.2008
belgeliyeceğiz? Çevre düzeni planı bulunan alanlarda i.k 27.madde geçerli midir?

Veli SABANCILAR
Müdürlüğümüz sorumluluk alanında bulunan bir Beldede "ARSA" vasıflı bir parsel

üzerinde kat irtifakı kuruluyor, bu parselde oluşan bağımsız bölümlerden 2 tanesi
09.05.2008
değişik şahıslara satılıyor, 2 yıl sonra parsel üzerinde Cins Değişikliği yapılıyor,

Cinsi EV MANDIRA ve arsası olarak değiştirilmiş, (Ben görmedim duymadım böyle

bir iş) Beyanlar hanesinede şerh verilmiş üzerindeki mandira A şahsına ait diye, bu

parseli 1997/10 sayılı genelgeye göre Kat mülkiyeti Kütüğüne taşıyalım derken

ortaya çıktı. Bu parsel hakkında nasıl bir yol izleyelimki eski konumuna getirelim.

Görüş ve düşünceleriniz için şimdiden teşekkür ederim.

Sayfa 1 of 137
Żlk Önceki Sonraki Son