Yazan
Mesaj

alituner71
İmar parseli üzerinde inşa edilmiş 3 katlı bir binanın kat mülkiyeti terkin edilmiş

ancak bina halen duruyor. Şimdi aynı parsel üzerine bu binanın arkasına yeni bir
21.01.2013
bina yapılmak isteniyor. Belediye bu şekilde bina yapılmasına müsaade edeceğini

ancak parselin vasfı 3 katlı bina olduğu için cins değişikliği yapılması gerektiğini

ifade edince Malik bu konuda talepte bulunuyor. Bu durumda bina yıkılmamış

olduğu için "Arsa" yapılması mümkün olmamakla birlikte zemindeki binadan arta

kalan kısım inşaata uygun olduğuna göre "3 Katlı Bina ve Arsa" şeklinde cins

değişikliği yapmak mümkün olur mu? Yardımlarınız için teşekkürler. Saygılarımla

Sayfa 137 of 137
Żlk Önceki Sonraki Son