Yazan
Mesaj

MUSA FARUK
Böyle bir siteden dolayı emeği geçenlere teşekkürler... Benim bir sorum olacak.

İlgilenenlere şimdiden teşekkürler.
07.04.2008
3194/18 Uygulaması tapuya tescil edildikten sonra uygulama idare mahkemesine

dava konusu olmuş. Dava süreci devam ederken bazı taşınmazlar satış yoluyla el

değiştirmiş. İdare mahkemesi 3194/18 uygulamasının iptaline karar vermiş. İlgili

belediyesi de şimdi kadastral parsellere geri dönüş yapmak için proje hazırlayıp

kontrole sunmuş. Geriye dönüş işleminde kadastro parsellerine dönülüp öylece

bırakılmak istendiğine göre iptal kararı öncesi el değiştiren taşınmazlara geriye

dönüşte DOP miktarı eklenecek mi, yoksa DOP miktarı eski maliklere mi verilecek.

Bu konuda ictihat teşkil edecek Danıştay kararı var mı? Nasıl bir uygulama

yapılmasını tavsiye edersiniz? Yardımcı olmanız dileğiyle tüm üstadlarıma iyi

çalışmalar...

cengiz
İmar Kanununun. 15 ve 16. meddeye göre (18 uygulaması yapılmamış bir yerde)

bedelsiz yola terk edilen yer, plan tadilatıyla tescile konu olursa (kısmende
07.04.2008
olabilir), terk edilen yer eski malikine bedelsiz olarak geri dönmeli mi?

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 20.06.1973 gün 1973/524 karar sayılı kararı ile

özetle, bağışlama amacına tahsis olunmaması nedeniyle belediyenin bedelsiz

olarak iade etmek zorunluluğunun bulunduğu ifade edilmektedir. Ancak Yargıtay

5. Hukuk Dairesinin 1996/5622 ve 1997/8622 sayılı kararları aksi yönde yani eski

malikin mülkiyet idddiasında bulunamıyacağı yönündedir... Teşekkür ederim.

hkocak
* DOP kesintisi yeni malike döner. (Sn.Musa Faruk DEMİR dikkatine)

18 uygulamasıyla oluşmuş bir parsel el değiştirdikten sonra, uygulamanın İdare
08.04.2008
Mahkemesi tarafından bozulması nedeniyle "geri dönüşüm cetveli"

düzenleniyorsa; geri dönüşümde, daha önce DOP olarak kesilen miktar da yeni

malike döner. Konuyla ilgili herhangi bir karara rastlamadım, ancak bu konuda

tereddüt edilecek bir durum yoktur.

Yalnız, ilk uygulama öncesi eski malik, uygulama alanına bağışta bulunmuşsa,

bağış miktarının, yeni malike değil de eski malike döneceği konusunda Genel

Müdürlüğümüzün muktezaları bulunmaktadır. Zaten doğrusu da bu olmalıdır...

Hüseyin KOÇAK

* Bedelsiz Terkler malikine geri dönmez. (Sn."kullanıcı adı" Cengiz dikkatine)

1973 tarihli olan Yargıtay HGK.nun kararı, 15 ve 16. maddeler gereğince bedelsiz

terk edilen yerlerin, plân değişikliği halinde ilgilisine geri döneceği yolunda

olmasına karşın, uygulamada yaşanan olumsuzluklar nedeniyle, daha sonra gerek

Yargıtay ve gerekse Danıştay kararları dönmeyeceği yolunda olmuştur... Sonuç

olarak; geri dönmez.

Ancak burada şöyle bir nüans bulunmaktadır. Daha önce bedelsiz terk edilen

yerde, plân değişikliği sonucu parsel oluşturulup, terk eden malike verilmesi

mümkündür. Bir üst parağrafa aykırı olmadan bu nasıl mümkün olacaktır? Şöyle ki;

geri dönmeyecek olan, zemin değil yüzölçümdür. Örneğin; önceki terk oranı %35'e

tekabül etsin. Bugün 18 uygulaması sırasında DOP oranı %20 olsun. İlgilisi daha

önce fazladan terk ettiği %15'lik yüzölçüme tekabül eden miktar üzerinde hak

iddiasında bulunamayacaktır... Hüseyin KOÇAK

haras
benim de takıldığım bir konu var. ilgilenen olursa sevinirim.

Kadastro sırasında mevcut olmayan sonradan yapılmış binalar(hissedarlardan
09.04.2008
biri veya 3. şahıslar tarafından yapılmış olabilir) 18 uygulaması sonucu oluşan imar

parseline rastgeldiğinde tescilli olmayan bu binalardan beyanlar hanesinde

bahsetmemiz gerekecek mi. (imar parselinin cinsini arsa yapıp, A ile gösterilen

bina falana B ile gösterilen bina filana ait gibi)

sener
Herhangi bir imar uygulamasında, beyanlar hanesi kullanımı sadeca tescilli haklar

için mi söz konusu olur yoksa fiili durum için mi yani bir ifrazda tescilli olmayan bir
11.04.2008
binaya ait tecavüzler beyanlara işlenir mi, yoksa ölçü krokisine not düşülmesi

Sayfa 1 of 298
Żlk Önceki Sonraki Son