Yazan
Mesaj

hkocak
* KAMULAŞTIRMADA DEĞER HESABI (Kullanıcı adı "ülkü" dikkatine)

Verdiğiniz örnek için somut bir yasal dayanak hatırlamıyorum. Yargıtay
23.01.2013
kararlarında o şekilde bir yaklaşım olduğu yolunda duyumum var ama elimde

herhangi bir karar yok. Zaten verdiğiniz örnek yargı aşamasında, itirazınız

Yargıtaya gittiğinde, Yargıtayın yaklaşımını bizzat görmüş olursunuz. ... Hüseyin

KOÇAK

* KASABA BELEDİYESİNİN YETKİSİ (Kullanıcı adı "mehmetgüneşli" dikkatine)

a) Belediyelik olan yerlerde, 18'inci madde uygulama yetkisi belediyelere aittir.

Bu yetki belediye ve mücavir alan sınırları içinde geçerlidir. Kasaba da olsa orası

belediyelik olduğuna göre, bağlı bulunduğu ilçeden bağımsız olarak resen 18

uygulama yetkisini kullanabilirler. İlçe belediyesinden herhangi bir icazet

almanıza gerek bulunmamaktadır. Ancak 18 uygulaması konusunda belediyenizin

tecrübesi yoksa ilçe belediyesinde o konuda bilgi alabileceğiniz kişi ya da kişiler

bulunuyorsa onların tecrübesinden yardım amacıyla görüşebilir, uygun görürseniz

başka konularda da teknik yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Yardım ederler ya da etmezler o aranızdaki diyologa bağlıdır. Ama siz Kasaba

Belediyesi olarak yukarıda da belirttiğim gibi ilçe belediyesinden icazet almadan

18 uygulaması yapabilirsiniz.

Ancak Kasabanız büyükşehir sınırları içinde ise plân uygulamasını bir yıl içinde

yapmazsanız yetki büyükşehir belediyesine geçer. (Bu konuda, 5216 sayılı

Büyükşehir Yasasının 7/b maddesini bir okumanızı öneririm.)

b) Yukarıdaki bilgiler; Belediyenizin 6360 sayılı Yasa ile kapatılmadığı durum için

geçerlidir. Eğer bu Yasa ile belediyeniz kapatılıyor ise (Bu Yasanın Geçici 2'nci

maddesi gereğince); Yapacağınız uygulama ne ise ona dair taslak karar alıp,

belediye başkanının üst yazısı ile ilçe belediye başkanlığına göndererek i,zin

almanız gerekiyor. İlşçe beledisi; sizin aldığınız kararın nazım imar plânına uygun

olup olmadığını kontrol edip, uygunluğu halinde onaylarsa; siz daha önce almış

olduğunuz kararı uygulayabilirsiniz, aksi takdirde uygulama yapamazsınız. ...

Ah5524
Kadastro Müdürlüğü mühendisleri 18 uygulaması dosyalarında bulunan Tescil

Sayfalarını imzalamamakta ısrar etmektedirler, gerekçeleri ise bu sayfaların
23.01.2013
sorumluluğunun tapu müdürlüğünde olmasıdır. Evet tescil sayfalarındaki malikler

ve hisselerin kontrolü Tapu Müdürlüğüne aittir ama bu tescil sayfalarında Pafta,

Ada-Parsel, Cinsi, Tecavüz Belirtmeleri, vb. teknik verilerde vardır ve bunların

kontrolü de kuşkusuz Kadastro Müdürlüğüne aittir. Tapu Müdürlükleri imarın

tescilini tescil sayfasına istinaden yapmaktadırlar ve yukarıda bahsettiğim teknik

veriler bu sayfaya göre girilmektedir.

Kadastro Müdürlüğü personelinin de 18 uygulama dosyasında bulunan tescil

sayfalarına teknik yönden imza atmaları (en azından ada-parsel, pafta numaraları

ve cinsi kontrol edilmiştir şeklinde) gerekmektedir.

Sayfa 298 of 298
Żlk Önceki Sonraki Son