Yazan
Mesaj

hkocak
* Tescilsiz Hak Beyanlar Hanesinde Gösterilmez.

İlk Medeni Kanunun yürürlüğe girdiği 1926 yılından sonra dikilmiş ağaçların veya
14.04.2008
inşaa edilmiş yapıların muhdesat olarak tapu sicilinin "Beyanlar" hanesine

yazılması mümkün değildir.

Muhdesat, arzın mülkiyetinden farklı kişiye ait yapı ve ağaç demektir. Medeni

Kanun döneminde arz ile muhdesat ayrı kişilere ait olamaz. Arzın maliki kim ise

üzerindeki her türlü yapı ve ağacın maliki de odur.

Tapu kütüğünün "Beyanlar" hanesine yalnızca tescilli haklar işlenebilir. O nedenle

de, 18 uygulaması yapılan yerlerde de mevzuata aykırı fiili durumun, o parselin

tahsis edildiği malikin kendisine ait olsa bile "Beyanlar" hanesine yazılması doğru

değildir.

3402 sayılı Yasa Madde 22/A gereğince yapılacak çalışmaları düzenleyen (47/M)

Yönetmeliğin 19/2 nci madedesi; bu durumdaki yapıların listesinin ilgili kuruluşa

bildirilmesini öngörmektedir. 18 uygulamasında böyle bir bildiriye de gerek

olmayacaktır. Çünkü; uygulamayı yapan kurum zaten ilgili kurumdur ve de 18

uygulaması sırasında, durum ıttılasına girmiştir... Hüseyin KOÇAK / Gürsel Öcal

bibakalım
Bu soruları gruplandırmayı düşünüyor musunuz?
14.04.2008

Veli SABANCILAR
Bitişik Adalar.

İlçemizde İmar uygulaması sonucu Ankara-Samsun Yolu kenarında Servis yolu
15.04.2008
olarak (İmar Planına göre) gözüken parseller şahıslar adına tescil edilmiş. Bu

adada kalan parseller diğer 4 adet ada ile bitişik olmasına rağmen, başka bir ada

altında tapuya tescilli gözüküyor. Şu anda vatandaşın 2 tane birbirine bitişik

parseli olduğu halde ada numaraları değişik. Bu iki parselin Tevhidi için nasıl bir yol

izlenmesi gerekiyor... Görüşleriniz için teşekkür ederim.

hkocak
* Birleşmiş Adalar Tek Ada Numarası Altında Birleştirilmelidir

Her ne sebeple olursa olsun, birbirine sınır parsellerin farklı adalarda gözükmesi
17.04.2008
doğru değildir. İleride sorunların yaşanmasına neden olur.

Öncelikle, birbirine bitişik adaların tek ada numarası altında birleştirilmesi

gerekir. (Şekli yönü; 300–2/19 nolu genelge eki yönergenin 72 nci maddesinde yer

almaktadır.) Ada ve parsel numarasının değişikliği hak kaybına neden

olmadığından bu işlem (FORUM / Kadastro sayfasındaki 14.04.2008 tarihli

katılımda da bahsedildiği üzere) idaremiz tarafından resen yapılıp, Medeni

Kanunun 1019 uncu maddesi gereğince ilgililere bildirimde bulunulmalıdır. Adaları

numarakarı farklı parsellerin tevhidine, bu işlemden sonra geçilmelidir. …

Hüseyin KOÇAK

atilladeveli
imar uygulamasında 31/b şerhi.

İmar uygulaması yapılan sahada kısmen düzenleme sınırı içerisinde
21.04.2008
(kamulaştırılacak alan düzenleme sınırı dışında kalıyor) kalan parselde

karayollarının 31/b şerhi var. Vatandaşlar bulunamadığı için şerhin kaldırılması

mümkün gözükmüyor. Bu durumda ayırma çapı ile düzenlemeye giren alan ve

düzenlemeye girmeyen (kamulaştırılacak alan düzenlemeye girmeyen alan

içerisinde) alanlar birbirinden ayrılarak tescil edilebilir mi? Ayrılması mümkünse

şerh sadece düzenlemeye girmeyen parsele mi taşınacaktır.? Değerli görüşleriniz

Sayfa 2 of 298
Żlk Önceki Sonraki Son